Phụ lục 3 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo

Phụ lục 3 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo Kế hoạch giáo dục của giáo viên

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN, LỚP: 9
(Năm học 2024 – 2025)

I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
HỌC KÌ I
18 x4 = 72 tiết

STT
Tên bài/chủ đề
TT tiết
Số tiết
Thời điểm
Thiết bị dạy học
Địa điểm dạy học
 
1 

 

 

Bài 1. Thương nhớ quê hương

(Thơ )

(14 tiết)

– Tri thức đọc hiểu + VB1: Quê hương1,2, 3,4

 

 

4

Tuần 1Máy tính, tivi, phiếu học tập 

Lớp học

  
VB2: Bếp lửa  
Đọc kết nối chủ  điểm: Vẻ đẹp của Sông Đà51 

Tuần 2

 

 

Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric

 

Lớp học (VB đọc kết nối và đọc mở rộng hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)  
Thực hành Tiếng Việt: Biện pháp chơi chữ, điệp thanh, điệp vần6,72  
Đọc mở rộng theo thể loại: Mùa xuân nho nhỏ81 
Viết:  Làm một bài thơ tám chữ91Tuần 3Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học 
Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ vể một bài thơ tám chữ 10, 112  
Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống
12

13

2 
Tuần 4

 

Máy tính, tivi, phiếu học tập. rubricLớp học 
Ôn tập141 
 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Bài 2.

Giá trị của văn chương

(Văn bản nghị luận)

(13 tiết)

– Tri thức đọc hiểu + VB 1: Về hình tượng bà Tú trong bài “Thương vợ”15,16,

17

3 
Tuần 5Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc kết nối hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 
VB 2: Ý nghĩa văn chương18,

19

 

2

 
Đọc kết nối chủ điểm : Thơ ca
201  
Thực hành tiếng Việt: Cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn211Tuần 6

 

 

Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc mở rộng hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 

 
Đọc mở rộng theo thể loại:  Tính đa nghĩa trong bài thơ “Bánh trôi nước”221  
Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học23, 242 
Nói và nghe: Nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến25, 26 

2

Tuần 7Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học 
Ôn tập271  
     

 

 

 

3

 

 

Bài 3.

Những di tích lịch sử và danh thắng

(Văn bản TT), Ôn tập và kiểm tra giữa kì

(16 tiết)

Tri thức đọc hiểu + VB 1: Vườn Quốc gia Cúc Phương28,

29, 30

31, 32

    

4

 
Tuần 8Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

 

 
VB2: Ngọ Môn  
Đọc kết nối chủ điểm: Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận331Tuần 9Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc kết nối hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

  
– Ôn tập giữa kì I341 
– Kiểm tra giữa kì I 35,362  
Thực hành tiếng Việt: Phương tiện phi ngôn ngữ371Tuần 10Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc mở rộng hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

  
Đọc mở rộng theo thể loại: Cột cờ Thủ Ngữ-di tích cổ bên sông Sài Gòn381  
Viết: Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử39, 402 
Nói và nghe: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử41, 422Tuần 11Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric 

Lớp học

 

 

 
Ôn tập431  
 

 

4

 

 

Bài 4. Con người trong thế giới kì ảo

(Truyện truyền kì)

 (12 tiết)

 

Tri thức đọc hiểu + VB 1: Chuyện người con gái Nam Xương44

45

 

2

 
Tuần 12Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc kết nối hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 
VB 2: Truyện lạ nhà thuyền chài46,

47

2  
Đọc kết nối chủ điểm: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh481  
– Thực hành Tiếng Việt: Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp và việc sử dụng dấu câu491Tuần 13Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric

 

 

Lớp học

(VB đọc mở rộng hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 
Đọc mở rộng theo thể loại: Dế chọi
501  
Viết: Viết một truyện kể sáng tạo dựa trên một truyện đã đọc51, 522 
Nói và nghe: Kể một câu chuyện tưởng tượng53,542Tuần 14Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học 
Ôn tập551  
 

 

 

5

 

 

Bài 5. Khát vọng công lí
(truyện thơ Nôm), Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 1

(17 tiết)

Tri thức đọc hiểu + VB 1: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga56,

57, 58

3 
Tuần 15Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc kết nối hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 
VB 2: Thuý Kiều báo ân, báo oán59,602  
Đọc kết nối chủ điểm: Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì611  
– Thực hành Tiếng Việt: Điển tích, diển cố621Tuần 16

 

Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc mở rộng hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 

  
Đọc mở rộng theo thể loại: Tiếng đàn giải oan631 
Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học64,

65

2 
Tuần 17Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học 
Nói và nghe: Thực hiện cuộc phỏng vấn66, 672  
Ôn tập681  
Ôn tập cuối học kì I691Tuần 18

 

Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric 

Lớp học

  
Kiểm tra cuối học kì I70, 712  
  
Trả bài kiểm tra cuối kì I
721  
 

 

Phụ lục 3 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo
HỌC KÌ II
17×4 = 68 tiết

 

STT
Tên bài/chủ đề
Số tiếtTT tiếtThời điểmThiết bị dạy họcĐịa điểm dạy học
1 

 

Bài 6. Những vấn đề toàn cầu

(Văn bản nghị luận)

(13 tiết)

Tri thức đọc hiểu + VB 1: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
273,74Tuần 19Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học 
VB 2: Bài phát biểu của TổngThư kí liên hợp quốc về biến đổi khí hậu275,76 
Đọc kết nối chủ điểm: Những điều cần biết để an toàn trong không gian mạng (dành cho trẻ em và người sắp thành niên)177Tuần 20Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc kết nối và đọc mở rộng hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 
Thực hành Tiếng Việt: Lựa chọn câu đơn – câu ghép, các kiểu câu ghép và các phương tiện nối các vế câu ghép278,79 
Đọc mở rộng theo thể loại: Bản sắc dân tộc: Cái gốc của mọi công dân toàn cầu180 
Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

Viết văn bản quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động

381,82, 83Tuần 21Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric 

Lớp học

 

 
Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự184
Ôn tập185Tuần 22Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric 

Lớp học

 
2 

 

Bài 7. Hành trình khám phá sự thật

(Truyện trinh thám)

(12 tiết)

Tri thức đọc hiểu + VB 1: Chiếc mũ miện dát đá be-rô286,87 
VB 2: Ngôi mộ cổ288,

89

Tuần 23Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc kết nối hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

Đọc kết nối chủ điểm: Cách suy luận190 
Thực hành Tiếng Việt: Câu rút gọn và câu đặc biệt291,92 
Đọc mở rộng  theo thể loại: Kẻ sát nhân lộ diện193Tuần 24Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric

 

 

Lớp học

(VB đọc mở rộng hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 
Viết: Viết một truyện kể sáng tạo294,95 
Nói và nghe: Kể một câu chuyện tưởng tượng196
Ôn tập197 

Tuần 25

Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric 

Lớp học

 
3 

 

Bài 8. Những cung bậc tình cảm

(Thơ song thất lục bát), Ôn tập và kiểm tra giữa kì

(15 tiết)

Tri thức đọc hiểu + VB 1: Nỗi nhớ thương của người chinh phụ298, 99
VB 2: Hai chữ nước nhà2100,

101

 

Tuần 26

 

 

Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric

 

 

Lớp học

(VB đọc kết nối hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 

Đọc kết nối chủ điểm: Bức thư tưởng tượng1102 
Thực hành Tiếng Việt: Sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn1103
Ôn tập giữa kì II1104
Kiểm tra giữa kì II2105,106Tuần 27Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric

 

 

Lớp học

(VB đọc mở rộng hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

Đọc mở rộng theo thể loại: bà hành1107
Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học2108,

109

Tuần 28Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học
Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống2110,111
Ôn tập1112
4
Bài 9. Những bài học từ trải nghiệm đau thương

(Kịch-bi kịch)

(12 tiết)

Tri thức đọc hiểu + VB 1: Pa-liêm, quỷ Riếp và Ha-nu-man2113,11, 115Tuần 29

 

Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric

 

Lớp học

 

 
VB 2: Tình yêu và thù hận2116,

117

Tuần 30Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc kết nối và đọc mở rộng hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 

Đọc kết nối chủ điểm: Cái bóng trên tường1118 
Thực hành Tiếng Việt: Biến đổi và mở rộng cấu trúc câu1119 
Đọc mở rộng theo thể loại: Cái bóng trên tường1120 
Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết   2121,122Tuần 31 

Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric

 

 

 

Lớp học

 

 

 
Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự1123 
Ôn tập1124 
5
Bài 10. Tiếng vọng những ngày qua

(thơ ), Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

(16 tiết)

Tri thức đọc hiểu + VB 1: Nhớ rừng2125,126Tuần 32

 

 

Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric

 

Lớp học
VB 2: Mùa xuân chín2127,128
Đọc kết nối chủ điểm: Kí ức tuổi thơ1129Tuần  33Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học

(VB đọc kết nối hướng dẫn HS đọc ở nhà lên lớp trình bày)

 

 
Thực hành tiếng Việt: Sự phát triển của ngôn ngữ1130
Đọc mở rộng theo thể loại: Sông Đáy1131 
Viết: Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử2132,

133

Tuần 34Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubricLớp học
Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự; nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến1134, 135 
Ôn tập1136 
Ôn tập cuối học kì II1137Tuần 35Máy tính, tivi, phiếu học tập, rubric 

Lớp học

Kiểm tra cuối học kì II2138,139 
Trả bài kiểm tra cuối kì II1140 

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 , ngày  tháng   năm 2024

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 Trên đây là Phụ lục 3 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác của trang.

Xem thêm:

Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời chúng tôi một ly cà phê nhé! 

 

Leave a Reply

Required fields are marked*