Sơ đồ tư duy Bánh chưng bánh giầy

sơ đồ tư duy bánh chưng bánh giầy

Sơ đồ tư duy Bánh chưng bánh giầy là một trong những nội dung yêu cầu trong bài học. Bài viết sẽ cung cấp cho các thầy cô và các em học sinh tư liệu về sơ đồ này. Kèm theo phần tóm tắt văn bản Bánh chưng, bánh giầy.

Sơ đồ tư duy Bánh chưng, bánh giầy

sơ đồ tư duy bánh chưng bánh giầy

Nhà vua ra quyết định truyền ngôi

 • Hoàn cảnh:  Vua đã già
 • Mục đích: Tìm người nối ngôi
 • Cách thức: Đưa ra thử thách cho hai mươi người con trai

 

Lang liêu và các hoàng tử tìm kiếm, làm lễ vật

 • Các hoàng tử tìm những món ngon vật lạ dâng vua
 • Lang Liêu – người con chịu nhiều thiệt thòi nhất – không biết lấy gì làm lễ cúng Tiên Vương
  + Lang Liêu nằm mộng được thần mách lấy gạo làm bánh
  + Lang Liêu làm theo lời thần dặn

Lang Liêu lên ngôi vua

 • Lang Liêu làm ra bánh chưng, bánh giầy
 • Bánh được vua cha chọn làm lễ cúng Tiên Vương
 • Vua hài lòng chọn chàng truyền ngôi

Tóm tắt văn bản Bánh chưng, bánh giầy

Tải Sơ đồ tư duy bản PDF


 TẢI XUỐNG

Tải sơ đồ tư duy bản Powerpoint


 TẢI XUỐNG

 TẢI XUỐNG

 TẢI XUỐNG

Xem thêm:

<< Sơ đồ tư duy Sự tích Hồ Gươm đẹp mắt

<< Sơ đồ tư duy Thạch Sanh đẹp mắt

<< Giáo án Văn 6 bài 1 Tôi và các bạn

 

Comments

Leave a Reply

Required fields are marked*